top of page

Events 

ดรีมบอกซ์ รับออกแบบ ดำเนินงาน และ จัดการผลิต การแสดงบนเวที ในลักษณะการดำเนินงานที่เป็น Professional Production House ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของการแสดงบนเวที ทั้งการจัดการแสดงประกอบ แสงสีเสียงและสื่อผสม การออกแบบและจัดทำฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดง รวมทั้ง การจัดหาและจัดการด้านดนตรี จัดการผลิตละครโทรทัศน์ รายการโทรทัศน์ อีกด้วย

 

 

bottom of page