top of page

Bluebox Studio

 

โรงละครขนาดเล็ก เพื่อรองรับการใช้งานของคณะละครเล็ก ที่บริเวณชั้น 2 ของโรงละคร M Theatre

สามารถรองรับ การประชุมสัมมนาขนาดย่อม พื้นทีสำหรับซ้อม แถลงข่าว studioถ่ายงาน ละครต่างๆ 

 

- Audience Capacity 50-70 seats  

 

 

Book our Venues 

Call +(668) 1 3078862 

+(662) 715 3547-9

rungdreambox@gmail.com

dreamboxtheatre@gmail.com

Dreambox :) 

 

 

Bluebox01.jpg
Bluebox04.jpg
Bluebox03.jpg
Bluebox02.jpg
Bluebox Front BO.jpg
1039998_481023225306933_1494897377_o.jpg
425685_254595924616332_693295440_n.jpg
bottom of page