top of page

WOrk with us

ต้องการร่วมงานกับเรา หรือหากต้องการให้เราผลิตงานการแสดงสำหรับองค์กรหรืองานพิเศษ สามารถดาวนโหลดประวัติและผลงานบริษัทได้ที่นี่

ติดต่องาน 02 7153547 หรือ 081 5534442 

หรือพูดคุยสอบถามด้วยการอินบอกซ์ที่ fb dreamboxtheatrebkk 

postpone.jpg
WhoKillComposer FN.jpg
bottom of page